Bostadsutvecklare & Fastighetsägare

Aktörer som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter bedriver en verksamhet som är omfattande i både tid och pengar. Beslut som fattas får konsekvenser för såväl enskilda människor som samhället i stort. Vi hjälper dig att få kunskap om marknaden, kunderna och samarbetspartners. Allt för att du ska få bästa möjliga underlag för rätt beslut.

Vi har kunskap om hela er marknad. Utifrån en god kännedom om vilka drivkrafter som påverkar branschen gör vi prognoser för byggandet i hela Norden. Vi känner till marknadsförutsättningarna i din geografi och kan beskriva potentiella kunder idag och i framtiden. Dessutom arbetar vi dagligen med att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

 

Vi genomför såväl skräddarsydda undersökningar och branschgemensamma mätningar. Inom många områden ger vi också dig möjlighet att själv analysera lokala marknadsförutsättningar eller undersökningsresultat genom lättillgängliga webbaserade verktyg. Vi säkerställer att verktygen innehåller endast relevant information presenterad på ett sätt som underlättar din analys. En gemensam nämnare för alla våra tjänster är att vi inte enbart redovisar mätresultat utan förenar vår ingående analys med branschkunskap.

Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter