Contact us

We would love to hear from you! Give us a call or send a message using the form.
Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

The team
Ellinor Lindström
Managing director
+46 8 440 93 65
+46 (0)70 760 37 50
Johan Melbäck
CSO
+46 8 440 93 64
+46 (0)70 752 02 09
Patric Lindqvist
Business Area Manager Market Insight
+46 8 440 93 62
+46 (0)70 752 02 07
Erika Knutsson
Head of development, Market analyst
+46 8 599 05 783
+46 (0)73 846 15 19
Jan von Essen
Quality and methodology manager
+46 8 440 93 63
+46 (0)70 833 99 51
Magnus Olsson
Market analyst
+46 (0)70 724 99 26
Mårten Pappila
Market analyst
+46 (0)76 275 83 40
Thomas Ekvall
Market analyst
+46 (0)73 981 00 07
Ludvig Uggla
Market analyst
+ 46 (0)73 596 92 44
Malin Zethraeus
Market analyst
+46 8 599 05 786
+46 (0)70 339 58 00
Rasmus Evaldsson
Data analyst
+ 46 (0)79 062 21 49
Cecilia Berglund
Data analyst
+46 73 687 12 43
Maria Solén
Office manager, financial administration
+ 46 (0)70 592 99 02
Emelie Bratt
Project manager
+46 (0)70 710 68 44
Conny Johansson
Nordic Data Engineer Manager
+46 (0)76 891 40 28
Ellinor Lindström
Master’s degree in urban planning with an extensive experience in housing development. Responsible for analysis of the development of new housing projects and other customer and opinion surveys.  
 • Market analyses housing development
 • Customer Satisfaction Index
 • Housing project analyses
 • Customer satisfaction surveys
Johan Melbäck
MBA and Bachelor of Science with comprehensive expertise in consumer market studies. Responsible for consumer-related studies.  
 • DIY market
 • Trade and distribution channels
 • R&M market
 • GDS market
 • Trade and distribution channels
Patric Lindqvist
MBA and construction engineer with broad range of experience in a multitude of market analyses and solid knowledge of the building market.  
Erika Knutsson
Doctor of Economics with a focus on consumer behaviour and decision-making. Multi-faceted experience with a focus on quantitative studies. Works with customer satisfaction surveys and market analyses relating to housing development projects.
 • Customer insight
 • Customer satisfaction surveys
 • Lectures
 • Housing project analysis
Jan von Essen
Doctor of Psychology with a background in cognitive science. Responsible for methodology and quality development as well as research design and statistical analysis.  
 • Customer Satisfaction Index
 • Target group analysis
 • Statistical analysis
 • Research design
 • Customer satisfaction analysis
 • Target group analysis
Magnus Olsson
Mårten Pappila
Magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Bred erfarenhet från statlig sektor med bland annat nationalräkenskaper, finansiell statistik och arbetsmarknadsanalys. Arbetar med prognoser och analyser för den nordiska byggmarknaden.
Thomas Ekvall
Ludvig Uggla
Malin Zethraeus
MBA in Science with extensive experience in online surveys and presentation of employee and customer surveys. Responsible for operation and development of Prognosesenteret’s online survey tool.
 • Online survey tools
Rasmus Evaldsson
Cecilia Berglund
Maria Solén
Emelie Bratt
Conny Johansson
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende direktør
+47 97 70 07 72
Kåre Elnan
CCO | Partner
+47 97 70 07 73
Nejra Macic
Sjeføkonom
+47 95 96 23 12
Agnete Hovden
Innovasjons- og utviklingssjef
+47 41 54 33 37
Heidi Bjørneng
Analysesjef
+47 97 70 07 74
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder forbrukerinnsikt
+47 95 89 18 20
Bjørn-Erik Øye
Senioranalytiker
+47 90 01 11 86
+46 739 833 220
Adrian Ekelund
CSO | Leder for salg
+47 90 02 91 64
Janne Arnet Clausen
Strategisk kundesjef
+47 48 89 21 46
Joakim Amundsen
Markedssjef
+47 97 74 39 20
David Lund
Senior makroanalytiker
+47 41 69 30 68
Marte Herje Strømme
Analytiker
+47 94 15 30 20
Martin Armand Tavanger
Analytiker
Peder Bjørnseth Hansen
Analytiker
+47 97 63 46 44
Ingrid Engesæter
Analytiker
+47 45 27 49 02
Sverre Bech-Sørensen
Dataanalytiker
+ 47 93 03 19 77
Eva Leszczynski
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 92 43 94 41
Andreas Brand
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 98 07 32 87
Carl Christian Mathiesen
Produktsjef dataanalyse | Senioranalytiker
+47 91 76 86 10
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
+47 90 36 50 86
Knut Arild Kjesbu
Senior dataanalytiker
+47 97 73 94 96
Ingrid Mjøs
Prosjektleder
+47 99 60 77 86
Anne-Lill Kraft
Kontormedarbeider
+47 99 26 73 81
Ola Noss
Systemutvikler
+47 97 17 45 73
Jørgen Brannstorph
Forretningsutvikler
+47 91 68 68 17
Bjørn Mangor Birkeland
Bjørn er Prognosesenterets Administrerende direktør. Har mer enn 20 års erfaring med koordinering og gjennomføring av markedsanalyser innenfor bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norden.  
Kåre Elnan
Kåre besitter en meget solid kompetanse relatert til ulike problemstillinger i det norske bolig-, bygg- og eiendomsmarkedet.  
 • Boligprosjektanalyser
 • Future-analyser
 • Strategiarbeid
 • Forbrukeranalyser
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun har jobbet i Prognosesenteret siden 2014, først som makroøkonom/analytiker og fra 2018 som sjeføkonom. Nejra har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media.
 • Makroøkonomi
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Byggekostnadsanalyser
 • Boligmarkedet som spesialfelt
 • Euroconstruct
 • Foredrag og mediehenvendelser
Nejra kan kontaktes på nm@prognosesenteret.no eller 95 96 23 12
Agnete Hovden
Agnete er Prognosesenterets innovasjons- og utviklingssjef, og har ansvar utviklingen av for selskapets egne digitale leveranseplattformer og -tjenester. Agnete har mange års erfaring med analysearbeid av og for den norske bygg- og anleggsbransjen.
 • Prosjektledelse
 • Forrentnings- og produktutvikling
 • Applikasjonsutvikling
 • Kundetilpassede analyser og leveranser
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
Heidi Bjørneng
Heidi er Prognosesenterets analysesjef. Hun har bred erfaring med gjennomføring av ulike typer spesialoppdrag for kundene.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • Future Concept
 • Boligbarometeret
 • Merkekjennskap
 • WEB-undersøkelser
 • Andre konsulentoppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har flere års erfaring fra reklame på trykk og digitalt, samt flerfoldige år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
Bjørn-Erik Øye
Bjørn-Erik har meget bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Er i dag ansvarlig for vårt europeiske nettverk EUROCONSTRUCT. Bjørn-Erik er en meget populær og mye benyttet foredragsholder i inn- og utland.  
 • Det europeiske byggemarkedet
 • Foredrag
 • Media
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets CSO og har det kommersielle ansvaret i selskapet. Han jobber med forretningsutvikling, rådgivning, salg- og markedsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Tilpasset beslutningsunderlag
Janne Arnet Clausen
Janne er strategisk kundesjef i Prognosesenteret, og jobber med rådgivning, forretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Joakim Amundsen
Joakim er markedssjef og jobber med strategisk salg- og markedsaktiviteter, rådgivning og markedsføring. Joakim har bachelorgrad i markedsføring fra BI med spesialisering i prosjektledelse, samt en befalsskoleutdannelse fra Hæren.
 • Salg og marked
 • Målrettede markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Markedsføring med kommersielt budskap
 • Prosjektledelse
David Lund
David jobber som senior makroøkonom, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene, utvikle modellverktøy og vurdere utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
Marte Herje Strømme
Marte jobber som analytiker, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene. Sammen med resten av makroteamet følger hun tett utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonal. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media. Marte har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo.
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Euroconstruct
Marte kan kontaktes på mhs@prognosesenteret.no eller 94 15 30 20.
Martin Armand Tavanger
Martin jobber som analytiker, og arbeider med dataanalyse og statistiske modeller som brukes til å lage prognoser. I tillegg har han solid kompetanse i makroøkonomiske problemstillinger. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI.
 • Makroøkonomi
 • Politisk økonomi
 • Råvaremarkeder
 • Markedsanalyser
 • Byggekostnadsanalyser
Peder Bjørnseth Hansen
Peder jobber som analytiker/makroøkonom, og arbeider med både med prognoser for bygge- og anleggsmarkedene, samt konsulentoppdrag og diverse analysearbeid. Sammen med resten av makroteamet følger han utviklingen rundt den makroøkonomiske situasjonen tett, både nasjonalt og internasjonalt. Han har en bachelorgrad i politisk økonomi fra Universitetet i Bergen, og en mastergrad i samfunnsøkonomi (MSc Economics) fra University of Warwick.
 • Bygg- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Konsulentoppdrag
Ingrid Engesæter
Ingrid jobber som analytiker, og arbeider både med prognoser for bygg- og anleggsmarkedene og konsulentoppdrag. Sammen med resten av makroteamet følger hun tett utviklingen rundt den makroøkonomiske situasjonen, nasjonalt og internasjonalt. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo.
 • Bygg- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Konsulentoppdrag
Sverre Bech-Sørensen
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
Andreas Brand
Andreas har flere års erfaring fra analysearbeid innen både privat og offentlig sektor, med fokus på forretningsutvikling gjennom forbruker- og kundeinnsikt.  
 • Kundetilfredshet
 • Future Concept
 • Merkekjennskap
 • Forbrukerinnsikt
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Carl Christian Mathiesen
Carl Christian har flere års analyseerfaring innen eiendomsanalyse, markedssegmentering, geodemografisk analyse, handelsanalyse, politiske valgdata og statistikk. Han følger hyttemarkedet i Norge daglig.
 • Hyttemarkedet
 • Forbruker- og politisk velgersegmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Datamodellering
 • Produktutvikling
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Carl Christian kan kontaktes på ccm@prognosesenteret.no eller 91 76 86 10.
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over 15 års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • Geogragiske informasjonssysetemer (GIS)
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
Knut Arild Kjesbu
Knut har lang analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Ingrid Mjøs
Ingrid jobber som prosjektleder og har bl.a. ansvaret for publiseringsverktøyet CON-TEXT. I tillegg er hun en del av Prognosesenteres markedsgruppe, som har ansvaret for Prognosesenterets markedsaktiviteter. Hun har en bachelorgrad i språk og informasjon fra UiB og en bachelorgrad i medievitenskap fra UiO.
Anne-Lill Kraft
Anne-Lill har ansvar for faktureringen i selskapet, samt de administrative oppgavene på kontoret. Hun lang fartstid fra både nordisk og internasjonalt konsern.
Ola Noss
Ola er høyskoleingeniør i EDB fra HiG, og jobber med utvikling og drift av dataløsningene Prognosesenteret benytter seg av.
 • Database
 • Datavarehus
 • Webutvikling
Jørgen Brannstorph
Jørgen jobber som bindeledd mellom teknisk og marked. Har fartstid både fra liten bedrift og internasjonalt konsern, og har et vidt erfaringsspekter fra roller innen salg, redaksjon, utdanning, prosjektledelse, økonomi og produktutvikling.  
 • Produktutvikling
 • Teknologi
 • Prosjektledelse
Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter