Contact us

We would love to hear from you! Give us a call or send a message using the form.
Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Co-workers
Ellinor Lindström
Managing director
MBA. Urban Planning
+46 8 440 93 65
+46 7 076 03 750
Johan Melbäck
CSO
Bachelor of Commerce and Bachelor of Science
+46 8-440 93 64
+46 70-752 02 09
Patric Lindqvist
Business Area Manager Market Insight
Bachelor of Commerce and Construction Engineer
+46 8 440 93 62
+46 7 075 20 207
Ola Stadler
Market analyst
Bachelor of Commerce
+46 8 440 93 69
+46 7 026 34 094
Erika Knutsson
Market analyst
PhD, Economy
+46 8 599 05 783
+46 7 384 61 519
Jan von Essen
Quality and methodology manager
PhD, Psychology
+46 8 440 93 63
+46 7 083 39 951
Magnus Svensson
Anna Brinkhagen
+ 46 8 599 057 89
+ 46 70 669 90 11
Magnus Olsson
Malin Zethraeus
Market analyst
Civil engineer
+46 8 599 05 786
+46 7 033 95 800
Jasmin Jusufbegovic
Rasmus Evaldsson
Conny Johansson
+46 76-891 40 28
Mats Westerberg
Emelie Bratt
+46 70-710 68 44
Maria Solén
Ellinor Lindström
Master’s degree in urban planning with an extensive experience in housing development. Responsible for analysis of the development of new housing projects and other customer and opinion surveys.  
 • Market analyses in housing development
 • Customer Satisfaction Index
 • Housing project analyses
 • Customer satisfaction surveys
Johan Melbäck
MBA and Bachelor of Science with comprehensive expertise in consumer market studies. Responsible for consumer-related studies.  
 • DIY market
 • Trade and distribution channels
 • R&M market
 • GDS market
 • Trade and distribution channels
Patric Lindqvist
MBA and construction engineer with broad range of experience in a multitude of market analyses and solid knowledge of the building market. General responsibility for operations
 • Overall responsibility
Ola Stadler
MBA in Business Administration with strong statistical skills. Has solid experience in analysis work with responsibility for various types of statistical surveys and other R&D issues. Works with market analysis of the housing market and residential development projects as well as consumer studies concerning the R&M market.
 • Housing project analysis
 • Consumer studies
Erika Knutsson
Doctor of Economics with a focus on consumer behaviour and decision-making. Multi-faceted experience with a focus on quantitative studies. Works with customer satisfaction surveys and market analyses relating to housing development projects.
 • Customer insight
 • Customer satisfaction surveys
 • Lectures
 • Housing project analysis
Jan von Essen
Doctor of Psychology with a background in cognitive science. Responsible for methodology and quality development as well as research design and statistical analysis.  
 • Customer Satisfaction Index
 • Target group analysis
 • Statistical analysis
 • Research design
 • Customer satisfaction analysis
 • Target group analysis
Magnus Svensson
Anna Brinkhagen
Magnus Olsson
Malin Zethraeus
MBA in Science with extensive experience in online surveys and presentation of employee and customer surveys. Responsible for operation and development of Prognosesenteret’s online survey tool.
 • Online survey tools
Jasmin Jusufbegovic
Rasmus Evaldsson
Conny Johansson
Mats Westerberg
Emelie Bratt
Maria Solén
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende direktør
+47 97 70 07 72
Kåre Elnan
CCO | Partner
+47 97 70 07 73
Agnete Hovden
Innovasjons- og utviklingssjef
+47 41 54 33 37
Heidi Bjørneng
Analysesjef
+47 97 70 07 74
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder forbrukerinnsikt
+47 95 89 18 20
Nejra Macic
Sjeføkonom
+47 95 96 23 12
Bjørn-Erik Øye
Partner
+47 90 01 11 86
+46 739 833 220
Adrian Ekelund
CSO | Leder for salg
+47 90 02 91 64
Janne Arnet Clausen
Strategisk kundesjef
+47 48 89 21 46
Joakim Amundsen
Senior markedskonsulent og digital prosjektutvikler
+47 97 74 39 20
David Lund
Senior makroanalytiker
+47 41 69 30 68
Marte Herje Strømme
Analytiker
+47 94 15 30 20
Betina Stefansen
Analytiker
+47 40 05 28 14
Sverre Bech-Sørensen
Dataanalytiker
+ 47 93 03 19 77
Eva Leszczynski
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 92 43 94 41
Andreas Brand
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 98 07 32 87
Kjell Senneset
Seniorøkonom
+47 48 20 73 91
Carl Christian Mathiesen
Produktsjef dataanalyse
+47 91 76 86 10
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
+47 90 36 50 86
Knut Arild Kjesbu
Senior dataanalytiker
+47 97 73 94 96
Bibbi Malterud
Markedsanalytiker
+47 95 15 58 04
Ingrid Mjøs
Prosjektleder
+47 99 60 77 86
Anne-Lill Kraft
Kontormedarbeider
+47 99 26 73 81
Ola Noss
Systemutvikler
+47 97 17 45 73
Jørgen Brannstorph
Forretningsutvikler
+47 91 68 68 17
Bjørn Mangor Birkeland
Bjørn er Prognosesenterets Administrerende direktør. Har mer enn 20 års erfaring med koordinering og gjennomføring av markedsanalyser innenfor bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norden.  
Kåre Elnan
Kåre besitter en meget solid kompetanse relatert til ulike problemstillinger i det norske bolig-, bygg- og eiendomsmarkedet.  
 • Boligprosjektanalyser
 • Future-analyser
 • Strategiarbeid
 • Forbrukeranalyser
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Agnete Hovden
Agnete er Prognosesenterets innovasjons- og utviklingssjef, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi er Prognosesenterets analysesjef. Hun har bred erfaring med gjennomføring av ulike typer spesialoppdrag for kundene.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • Future Concept
 • Boligbarometeret
 • Merkekjennskap
 • WEB-undersøkelser
 • Andre konsulentoppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har flere års erfaring fra reklame på trykk og digitalt, samt flerfoldige år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media.
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
 • Euroconstruct
 • Foredrag og mediehenvendelser
Bjørn-Erik Øye
Bjørn-Erik har meget bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Er i dag ansvarlig for vårt europeiske nettverk EUROCONSTRUCT. Bjørn-Erik er en meget populær og mye benyttet foredragsholder i inn- og utland.  
 • Det europeiske byggemarkedet
 • Foredrag
 • Media
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets CSO, og jobber med forretningsutvikling, rådgivning, salg- og markedsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Tilpasset beslutningsunderlag
Janne Arnet Clausen
Janne er strategisk kundesjef i Prognosesenteret, og jobber med rådgivning, forretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Joakim Amundsen
Joakim er senior markedskonsulent og digital prosjektutvikler i Prognosesenteret og jobber med salg-og markedsaktiviteter, kunderådgivning og digital forretningsutvikling. Joakim har bachelorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, befalsskoleutdannelse fra Hæren, i tillegg til en årsenhet i ledelse ved Høgskolen i Hedmark.  
 • Kunderådgivning
 • Salg og marked
 • Prosjektledelse
 • Digital prosjektutvikling
David Lund
David jobber som senior makroøkonom, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene, utvikle modellverktøy og vurdere utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
Marte Herje Strømme
Betina Stefansen
Sverre Bech-Sørensen
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
Andreas Brand
Kjell Senneset
Kjell har en drøy mannsalder med erfaring fra bygge- og anleggsmarkedene, og figurerer ofte i media med kommentarer rundt boligpriser. Som tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret har han vært sentral i utarbeidelsen av mange av våre analysemodeller, og han har også erfaring fra departementsarbeid og har vært ansatt i Byggenæringens Landsforening.
 • Makroanalyser
 • Boligmarkedet
 • Yrkesbyggmarkedet
 • Anleggsmarkedet
Carl Christian Mathiesen
Carl Christian har flere års analyseerfaring innen segmentering, geodemografisk analyse, handelsanalyse, politiske valgdata og statistikk.
 • Forbruker- og politisk velgersegmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Datamodellering
 • Produktutvikling
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • Geogragiske informasjonssysetemer (GIS)
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
Knut Arild Kjesbu
Knut har lang analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Bibbi Malterud
Bibbi jobber med å oppdatere Anleggsmodulen, samt med utsendelse av våre kundemonitormålinger.  
 • Anleggsmodulen
 • Kundemonitor bolig
Ingrid Mjøs
Anne-Lill Kraft
Ola Noss
Ola er høyskoleingeniør i EDB fra HiG, og jobber med utvikling og drift av dataløsningene Prognosesenteret benytter seg av.
 • Database
 • Datavarehus
 • Webutvikling
Jørgen Brannstorph
Jørgen jobber som bindeledd mellom teknisk og marked. Har fartstid både fra liten bedrift og internasjonalt konsern, og har et vidt erfaringsspekter fra roller innen salg, redaksjon, utdanning, prosjektledelse, økonomi og produktutvikling.  
 • Produktutvikling
 • Teknologi
 • Prosjektledelse
Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter