Vem kommer att köpa våra bostäder och vilka priser kan vi ta?

När vi träffar bostadsutvecklare får vi ofta frågor som: ”Är detta verkligen rätt produkt till rätt målgrupp?” ”Var hittar vi kunderna på ett effektivt sätt?” ”Säljer vi för billigt?” Prognoscentret har kompetens och verktyg för att ge stöd till dig som bostadsutvecklare i beslut som rör såväl markförvärv som vid utformning och försäljning av bostäder.

 

KundkartanTM Bostad

Prognoscentret har tagit fram en karttjänst som på ett enkelt sätt åskådliggör ett bostadsprojekts upptagningsområde (baserat på flyttströmmar) och beskriver de potentiella kunderna utifrån relevant statistik. Vi kallar den KundkartanTM Bostad. Verktyget möter alla de behov som finns vid projektutvecklingen av bostäder.

 

Exempel på resultat

KundkartanTM Bostad kan till exempel ge svar på följande frågor:

  • Upptagningsområde – var bor kunderna idag? I verktyget finns uppgifter om var de som flyttat till området under de senaste tio åren bodde innan flytten. Erfarenhet visar att detta är den bästa uppskattningen av vilka som kommer att flytta till ett område.
  • Målgruppsbeskrivning – vilka är kunderna? Åldersstruktur, familjesituation, köpkraft och annan demografisk information om de som bor i upptagningsområdet.
  • Bostadsbeståndet – förutsättningarna i området. Fördelningen av en-/flerfamiljshus, byggår, bostadsstorlek, mm. Genom en kartläggning av bostadsbeståndet får vi en bra indikation på vilken typ av bostad som är lämpligt att bygga.

 

Prisstatistik och betalningsvilja

Prognoscentret kan också ge dig underlag för att optimera priset på bostäder och tillval. Via Kundkartan kan du få tillgång till indexuppräknade marknadspriser, storlekar och slutpriser på sålda bostäder i hela Sverige. Vi gör också undersökningar om betalningsvilja för olika materialval, utformningar eller egenskaper i bostaden.

 

Exempel på resultat

För att du ska kunna fatta välinformerade beslut som maximerar kundnytta och lönsamhet erbjuder vi exempelvis:

  • Prisstatistik med information om de senaste 250 försäljningarna i ett område.
  • Värdering av hur mycket kunder är villiga att betala för olika bostäder eller inredningsval i sin bostad.
Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter