Bärande stommar

Prognoscentret har sedan början av 90-talet kontinuerligt följt konsumtionen av mer än 600 varor och tjänster inom byggsektorn. Vi kombinerar vår unika information om marknaden för bärande stommar med kunskap om utvecklingen inom byggindustrin och insikt i specifika behov och beteenden hos dina kunder och samarbetspartners.
Benchmark

Här kan man skriva en benchmark! Här kan man skriva en benchmark! Här kan man skriva en benchmark! Här kan man skriva en benchmark! Här kan man skriva en benchmark!

Knapp

Vi samlar löpande in byggteknisk information om åtgång och val av material i aktuella byggprojekt. Informationen beskriver till exempel vilka material som används i bärande stommar vid byggandet av t.ex. bostäder, industri, kontor, vård och undervisningsbyggnader. Detta gör det möjligt för oss att följa hur användandet av olika stommaterial förändras.  och hur olika stomlösningar påverkas av byggaktivitetens förändring de kommande åren.

 

Underlagen anpassas till era behov

Våra marknadsunderlag ger dig en tydlig bild av hur t.ex. stomsystem påverkas av byggaktivitetens förändringar. Du får därmed ett säkrare beslutsunderlag vilket förbättrar möjligheten att agera proaktivt och nyttja resurser på bästa sätt. Underlaget anpassas till dina behov och kan redovisas utifrån:

  • De byggnadstyper du arbetar med
  • Regionindelning i organisationen
  • Distributionskanal
  • En kategorisering av kundgrupper

Dessutom arbetar vi dagligen med att förstå hur kunden påverkas av er verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter