Dörrar och fönster

Den Nordiska dörr- och fönsterindustrin har utvecklats från att vara en relativt lokal eller åtminstone nationell verksamhet till att idag vara betydligt mer konkurrensutsatt. Den ökande konkurrensen, internationaliseringen och krav på en ökad professionalisering från kunderna har också bidragit till en konsolidering av branschen.

Den Nordiska dörr- och fönsterindustrin har utvecklats från att vara en relativt lokal eller åtminstone nationell verksamhet till att idag vara betydligt mer konkurrensutsatt. Den ökande konkurrensen, internationaliseringen och krav på en ökad professionalisering från kunderna har också bidragit till en konsolidering av branschen.

 

Avsättningen av dörrar och fönster sker till både bostäder och lokaler och då till såväl nybyggnation som renovering, om- och tillbyggnad. Det finns relativt stora nationella skillnader i användningen av olika typer av produkter och det finns också tydliga skillnader när det gäller vem som är initiativtagare, beslutsfattare eller hur distributionen till marknaden ser ut.

dörrar och fönster

Anpassade underlag för effektiv verksamhetsutveckling

Vi kan presentera marknadsanalyser som baseras på löpande och omfattande studier av hur marknaden utvecklas inom olika kund- och byggsegment. Med stöd i våra analyser får du möjlighet att arbeta utifrån fakta istället för organisationens egna estimeringar.

Vi hjälper dig även att förstå hur kunden påverkas av din verksamhet, till exempel i form av nöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar. Vi har också stor erfarenhet av att ringa in och beskriva kundernas attityder, behov och betalningsvilja.

Vi anpassar leveransen efter dina behov och exempel på vad den kan innehålla är:

  • Analyser som tydliggör drivkrafterna i marknaden.
  • Underlag om marknadens storlek, struktur och framtida utveckling.
  • Utvecklingen fördelat på prissegment, kundtyper eller distributionskanaler.
  • Valda geografiska marknader med fördelning ned på postnummer eller era egna försäljningsdistrikt.
  • Insikt om dina kunder genom t.ex. NKI-mätningar, varumärkesundersökningar och betalningsviljestudier.
Nyhetsbrev
Subscribe to our newsletter